O nas

Kościół Słowo Wiary jest ewangelicznym, chrześcijańskim kościołem w Polsce, powołanym do służby narodom słowiańskim. Jest to społeczność zjednoczona wspólną wizją, celami i relacjami opartymi na przykazaniu Jezusa Chrystusa, aby „miłować się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem". Jan 13:34.

Pod koniec swojej ziemskiej służby Jezus Chrystus pozostawił swoim uczniom wielkie i fundamentalne zadanie do wypełnienia na tej ziemi:

„A Jezus przyszedł i przemówił do nich, mówiąc: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, i chrzcijcie je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem". Mat. 28:19-20.

Naszą misją: – Odnaleźć, Wychować, Uwielbić Boga

Odnaleźć.
„idzie za zgubioną, aż ją znajdzie…" Łukasza 15:4.

Wzrastać.
„Wyposażać lud Boży do służby, do budowania ciała Chrystusowego…" Efezjan 4:12.

Uwielbić Boga.
„Ojciec mój w tym jest uwielbiony, abyście obfity owoc przynosili i stawali się moimi uczniami" – Ew. Jana 15:8.

Naszą wizją – jest kościół gotowy na spotkanie z Jezusem Chrystusem, dojrzały w wierze i przynoszący owoce.

Modlitwa

Modlitwa skruchy jest apelem człowieka do Boga o przebaczenie grzechów i przyjęcie go do rodziny zbawionych ludzi.

„Ojcze mój niebieski, dziękuję Ci, ponieważ umiłowałeś mnie wieczną miłością. Okazałeś tę miłość, posyłając swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby umarł za moje grzechy. Wyznaję, że jestem grzeszną osobą i potrzebuję Twojego przebaczenia i zbawienia. Proszę Cię, abyś mi przebaczył, oczyścił mnie i przyjął jako swoje dziecko. Wyznaję Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego i mojego osobistego Pana i Zbawiciela. Proszę, wejdź do mojego serca, do mojego życia i zmień je. Pomóż mi żyć tak, jak Ty tego chcesz. Dziękuję Ci, Ojcze Niebieski, za wysłuchanie mojej modlitwy i przyjęcie mnie". Amen.

Jesteśmy w mediach społecznościowych: Bądź z nami w kontakcie!

Korzystaj z inspiracji, informacji i wydarzeń na naszych kanałach społecznościowych, gdziekolwiek jesteś:

Skontaktuj się z nami

Jeśli potrzebujesz modlitwy lub masz pytania, skontaktuj się z nami


  "Zgodnie z Pismem Chrystus umarł za nasze grzechy i został pogrzebany, i zmartwychwstał trzeciego dnia". 1 Koryntian 15:3,4

  "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny". Jana 3:16

  "A Jezus przyszedł i przemówił do nich, mówiąc: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, i chrzcijcie je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem". Mat. 28:19-20

  

  Podziękowania dla naszych partnerów

  support-img
  support-img
  support-img
  support-img
  support-img
  support-img
  support-img
  support-img
  support-img
  support-img