W 2014 roku powstała pierwsza grupa domowa ukraińskiej diaspory w Warszawie. Codziennie odbywały się wieczorne modlitwy, śpiewano chrześcijańskie pieśni, a grupa budowała wzajemne relacje.

Rok 2016 był oficjalnym rokiem rejestracji Zboru w Warszawie i ustanowienia Oleksandra Demianenko pastorem.

Rok 2019 – Zbór rozwija się dynamicznie, otwierane nowe punkty w innych miastach Polski.

  • Kilku usługujących zostało powołanych do pomocy w pracy duszpasterskiej.
  • Powstaje dział edukacji i studiów biblijnych.
  • Rozwija się ruch młodzieżowy.
  • Aktywnie prowadzona jest ewangelizacja.

W 2022 roku, rozumiejąc wyzwanie wojny, nie mogliśmy pozostać biernymi i od pierwszego dnia wojny utworzyliśmy centrum koordynacji pomocy uchodźcom, infolinię; udzielaliśmy porad dotyczących przekraczania granicy, osiedlenia się, zatrudnienia, pomocy prawnej, w tym legalizacji pobytu w Polsce i wielu innych kwestii. Ponad 50 wolontariuszy starało się pomagać uchodźcom zarówno w dzień, jak i w nocy.

W sierpniu 2022 r w Warszawie powstał LIFE Center, w którym świadczymy bezpłatne usługi: naukę języka polskiego i angielskiego, usługi  fryzjerskie, wsparcie emocjonalne, psychologiczne i duchowe oraz pomoc w adaptacji w Polsce.

Otworzyliśmy przedszkole, które stało się środowiskiem integracyjnym dla Ukraińców i Polaków, gdzie wartości chrześcijańskie są podstawą edukacji dzieci.

Działalność Zboru na YouTube

Wierzymy że: Pan Bóg jest jedynym Panem. Jest Wszechmogącym Stwórcą, który stworzył niebo i ziemię, wszystko, co widzialne i niewidzialne, a także człowieka, na obraz i podobieństwo Boga, objawiając się w trzech Osobach. Ojciec, Syn i Duch Święty są trzema wiecznymi Osobami Boskimi, które różnią się w swoich przejawach i posługach, ale są równe w naturze i istocie i są Jednym Bogiem.

Jeśli potrzebujesz wsparcia modlitewnego lub rozmowy, skontaktuj się z nami

+48 504 739 000