Witamy w Zborze Słowo Wiary

Zapraszamy na nabożeństwo

Niedziela 16:00 | Wyborna 20, 03-681 Warszawa
Zbór Słowo Wiary jest ewangelicznym, chrześcijańskim kościołem w Polsce, powołanym do służby narodom słowiańskim.

Jest to społeczność zjednoczona wspólną wizją, celami i relacjami opartymi na przykazaniu Jezusa Chrystusa, aby "miłować się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem". Jana 13:34.

Nasza misja: "Odnaleźć. Wychować. Uwielbiać Boga".

Naszą wizją: Jest kościół gotowy na spotkanie z Jezusem Chrystusem, dojrzały w wierze i przynoszący owoce.

"Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»". Mateusza 28:19-20

Polecamy

Dołącz do nas i stań się częścią zespołu.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępić, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony; ale kto nie wierzy, już jest potępiony, ponieważ nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego".Jana 3:16-18

Daję wam nowe przykazanie: Miłujcie się wzajemnie. Jak Ja was umiłowałem, tak i wy winniście się wzajemnie miłować. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali".

Jana 13:34-35

Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

Marka 16:15

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię".

Mateusza 11:28

Galeria

portfolio-img-1
portfolio-img-1
portfolio-img-1
portfolio-img-1
portfolio-img-1
portfolio-img-1

Aktualności SŁOWO WIARY

Przesyłając swój adres e-mail, potwierdzasz, że akceptujesz warunki newslettera i politykę prywatności witryny.

Dziękujemy naszym partnerom

support-img
support-img
support-img
support-img
support-img
support-img
support-img
support-img
support-img
support-img