Місія “Маранафа"

Місія організації:
Повернути Європу до християнських коренів, підготувати посвячених служителів та лідерів європейського суспільства, які будуть іти за Христом в силі Святого Духа, маючи духовну, душевну та матеріальну підтримку.

Гасло:
Любити, забезпечувати, впливати.

Бачення:
Бути провідною християнською організацією, яка навчає та підготовлює посвячених служителів та лідерів суспільства, забезпечує пасторів для служіння та життя в місцях місії, підтримує їх сім’ї, формує освітню програму та впроваджує сучасні навчальні інструменти впливу на європейське суспільство.

Стратегічні цілі місії:

1. Підтримка пасторських сімей:

  • духовна (допомога в служінні, розробка програм розвитку служінь, пости);
  • душевна (онлайн та офлайн зустрічі, семінари та ретрити);
  • матеріальна (проживання, потреби, відпочинок).

2. Підготовка нових служителів та відкриття церков:

  • організувати у кожній країні відділ місії “Маранафа", ціль якої буде відкрити школу для підготовки служителів з подальшим утворенням нових церков.

3. Розвиток відділу “Християнин і суспільство"

  • моніторинг та удосконалення освітніх програм Місії згідно з викликами сьогодення;
  • допомога зі здобуттям освіти.

Директор Місії “Маранафа":
Олександр Дем’яненко


LinkTree